Aum tecknet

Aum

Det mest kända hinduiska tecknet i världen anses vara Aum. Inom Hinduismen symboliserar stavelsen aum den hinduistiska världssjälen och hela universum. Aum anses också vara den heligaste stavelsen inom hinduismen. A står för skapande, U står för bevarande och M står för upplösning. Den heliga symbolen symboliserar och står även för det gudomliga och treenigheten av gud i hindu dharma.

Aum är närvarande i allt och fungerar som ett verktyg att komma i kontakt med världssjälen och används ofta som ett mantra i meditation. Enligt hinduismen uppkom hela universum av att de första vibrationerna som tillkom efter att det första aum hade uttalats. Aum är summan av alla ord enligt hinduismen och representerar i sin renaste form att vi alla är ett med varandra. Aum är också en symbol för andlig fullkomlighet och är en helig symbol för buddhister.

Aum inom meditation och yoga

Inom vissa meditations former så upprepar man mantrat aum i början och slutet eller under hela meditationen. Inom viss form av yoga använder de också Aum mantrat medan de utövar yogan.

Här hittar du alla kristallrummets smycken med aum tecknet

ARONAUM